Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

WRAŻLIWOŚĆ GLIN NA SUSZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Czas suszenia wyrobów określa się doświadczalnie. Gliny drobnodyspersyjne o dużej skurczliwości są wrażliwe na suszenie, łatwo pękają i fałdują się. Niektóre jednak gliny o dużej skurczliwości są mniej wrażliwe na suszenie niż gliny o mniejszej skurczliwości. Wszystko co prowadzi do zmniejszenia stopnia dyspersji, plastyczności i skurczliwości wpływa na zmniejszenie wrażliwości glin na suszenie. Dodatek substancji schudzających o stosunkowo dużej ziarnistości, zmieniając skład granulometryczny i własności fizyczne gliny, zmniejsza również jej wrażliwość na suszenie. Do tego samego celu prowadzi wyżarzanie gliny w temperaturze 200-500°C oraz jej mrożenie. Według zachowania się podczas suszenia gliny dzieli się na 3 klasy, zależnie od wielkości współczynnika wrażliwości kw: 1) o małej wrażliwości kw poniżej 1, 2) o średniej wrażliwości kw od 1 do 2, 3) o dużej wrażliwości kw powyżej 2.
TECHNICZNE WŁASNOŚCI GLIN Gliny stosowane do produkcji cegły (ceglarskie), dachówki oraz wyrobów garncarskich (garncarskie) powinny odznaczać się następującymi własnościami technicznymi. Gliny ceglarskie nie powinny zawierać domieszek gruboziarnistych, szczególnie wapienia. Liczba plastyczności tych glin powinna wynosić co najmniej 7; powinny one dobrze nadawać się do formowania i odznaczać się małą wrażliwością na suszenie. Temperatura ich wypalania powinna zawierać się w granicach, 900-:-1000°C; rozpiętość między temperaturą wypalania i początkiem mięknienia pod obciążeniem nie może przekraczać 50°C. Większa zawartość w glinach soli rozpuszczalnych, szczególnie siarczanów, jest niedopuszczalna. Gliny garncarskie stosowane do produkcji dachówki, wyrobów drążonych, naczyń garncarskich i ceramiki architektonicznej nie powinny zawierać domieszek o wymiarach powyżej 1,0-:-1,5 mm (szczególnie wapienia, a także kwarcu, gipsu i pirytu). Liczba plastyczności glin garncarskich nie może być mniejsza niż 14; gliny te powinny równomiernie nasiąkać wodą i dawać się łatwo formować. Dla glin używanych do wyrobu dachówki duże znaczenie ma dobra spoistość – wytrzymałość masy przy normalnym zarobieniu wodą. Spoistość gliny zmniejsza wrażliwość płaskich wyrobów na suszenie. Pożądane jest, ,aby skurcz podczas suszenia (powietrzny) nie przekraczał 10010, a rozpiętość między temperaturą wypalania i temperaturą początku mięknienia nie była mniejsza niż 50-:-75°C. Kolor wyrobów po wypaleniu powinien być jednolity, przyjemny dla oka. Glina nie może zawierać soli rozpuszczalnych. Zawartość tlenku glinowego w glinach garncarskich wynosi 15-:-200%, krzemionki 65-:-74%, tlenku wapniowego (w stanie sproszkowanym i równomiernie rozmieszczonego) może dochodzić do 5-:-6%. Zwiększona zawartość tlenku wapniowego (ponad 10-:- -:-15%) powoduje tworzenie się czerepu porowatego o dużej zdolności pochłaniania wody i kremowym kolorze. [patrz też: mrówka busko zdrój, mrówka brzozów, przemków firany ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka brzozów mrówka busko zdrój przemków firany