Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Przyjmuje się, że miarodajnym przepływem do obliczeń jest przepływ przy końcu odcinka. Na oddzielnym planie kanałów wpisuje się spadki, długości i rzędne dnia, a, następnie – po obliczeniu przepływów – średnice kanałów. Przy obliczaniu przyjmuje się, że ścieki przepływają w kanałach ruchem jednostajnym. Przekroje dobiera się dla napełnienia 0,6-0,85 pełnej wysokości kanału. Skoro obliczone są przepływy i uzgodnione położenie niwelety wszystkich kanałów w węzłach (na podstawie przekrojów podłużnych) oraz wyliczone spadki, można przystąpić do obliczenia r:ozmiaru przekrojów kanałów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dla poszczególnych kanałów opracowuje się przekroje podłużne w podziałce podłużnej (jak na planie), -zwiększając podziałkę wysokości do 1 : 100. Obliczenie sieci kanalizacyjnej, podobnie jak wodociągowej, oparte jest na współczynnikach jednostkowego rozbioru (l/sek ha). W tym celu dzieli się powierzchnię osiedla na trójkąty, trapezy itp. i określa objętość odpływu (l/sęk ha). Dlatego przy opracowaniu projektu kanalizacji można wykorzystać w dużej części podział powierzchni wykonywany do projektu wodociągów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Rozwój uproszczonej metody wymiarowania termicznego budynków inwentarskich. Do roku 1966 z liczeniem termicznym budynków inwentarskich było bardzo różnie. Tak, więc stwierdzono, że stosowana metoda klasyczna dopuszcza znaczną dowolność w określaniu ilości powietrza i rygorów nakazujących wyrównanie układów cieplnych. Osobnym zagadnieniem również nieunormowanym, są dane fizjologiczne i technologiczne, omówione w p. 2.2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

jeżeli dla budynków inwentarskich nie jesteśmy w stanie przewidzieć pełnego zasiedlenia z powodu różnych sytuacji losowych, zaleca się stosowanie do obliczeń termicznych obsady zmniejszonej o współczynnik korekcyjny. Dla tych przypadków obsada powinna być określona z następującego wzoru: z = a z1 DJPJ, gdzie: a – współczynnik korekcyjny wynikający z trudności jednoczesnego zasiedlenia budynków inwentarskich pełną obsadą lub zmniejszenia tej obsady przez użytkownika w okresie eksploatacji, z1 – projektowana przez technologów obsada zwierzęca (liczba ta uwzględnia poprzednie zalecenia a), b) i c) DJPJ. Wartości współczynników a dla budynków z bydłem są następujące: do 50 DJP a = 1,0, od 50 do 150 DJP a = 0,9 powyżej 150 DJP a = 0,8. W dużych budynkach dla bydła zasiedlanych sukcesywnie należy w okresie zimy dla niepełnej obsady zwierzęcej przewidzieć doprowadzenie brakujących strumieni ciepła Qz z agregatów lub instalacji ogrzewczych. Moż na również w tej sytuacji zwymiarować budynek bez potrzeby dodatkowego ogrzewania dla następujących obsad: – do 70% obsady w budynkach od 200 do 600 DJP a = 0,7, – do 50% obsady w budynkach powyżej 600 DJP a = 0,5. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Liga Architektoniczna na 250 Hudson Street pokazuje obecnie Miasto, które sobie wyobrażaliśmy / miasto, które stworzyliśmy .
Wystawa jest próbkowaniem projektów, niektóre zostały zrealizowane, a niektóre pozostały koncepcyjne, przez okres 10 lat.
Osobowość miasta w tych latach, charakteryzująca się obsesją na punkcie budowy, wynikała z konwergencji.
Szeregu potężnych sił, takich jak 11 września, polityki i priorytetów administracji Bloomberg, niestabilności globalnych i lokalnych gospodarek, postępów.
w materiałach i technologiach budowlanych oraz nowe zainteresowanie wśród publiczności we współczesnej architekturze.. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Tham & Videg.
Arkitekter otrzymał pierwszą nagrodę za konkurs na zaprojektowanie Bergman Center, fundacji i miejsca spotkań skupiającego się na twórczości Ingmara Bergmana i na F.
Rö jako jego artystycznej bazie.
Po przerwie możesz zobaczyć więcej zdjęć i opis architekta.
Celem konkursu było przekształcenie dwóch istniejących budynków dawnej szkoły w nową siedzibę Fundacji Bergman Center na wyspie Fero. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

High Line Aerial View, od West 30th Street, patrząc na zachód w kierunku Empire State Building.
.
Iwan Baan Urbanistyka jest delikatnie spleciona z rządem.
Tak jak architekci i projektanci starają się unikać przepełnionych prawem i kodeksami oraz normatywnych polityk rządowych, które kierują budową i rozwojem krajobrazu miejskiego, są one bardzo silną siłą w miastach takich jak Nowy Jork.
Zapytaj dowolnego architekta pracującego w Nowym Jorku i prawdopodobnie opiszą biurokratyczne problemy związane z przestarzałymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego i restrykcyjnymi kodeksami budowlanymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dzięki uprzejmości Loisos + Ubbelohde Associates Loisos + Ubbelohde otrzymało najwyższą nagrodę w konkursie Architecture at Zero 2012 za swoją propozycję, Silver Streak .
Konkurs, sponsorowany przez PG & E i AIA San Francisco, został pomyślany jako odpowiedź na wysokie cele energetyczne netto określone przez California Public Utility Commission.
Jako odbiorca jednej z dwóch nagród honorowych, ich projekt dla Uniwersytetu Kalifornijskiego, kampus Merced posiada budynek administracyjny, który stanowi zarówno próg dla kampusu, jak i pole energetyczne w dużej płaszczyźnie doliny rolniczej.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W tym tygodniu proponujemy znacznie lżejszy film, ale wciąż związany z naszym zawodem, ponieważ pokazuje on większość domowych problemów życia architekta.
Terminy, nieoczekiwane zmiany w harmonogramie i praca na noc stają się rutyną pracy głównego bohatera.
W komedii ten brak godzin dzielenia się z rodziną i resztą życia społecznego jest pokonany przez nowe urządzenie zdolne do kontrolowania czasu.
Czy to wydanie czasu brzmi znajomo dla każdego z was.
Daj nam znać swoje uwagi na temat tego, jak radzisz sobie z czasem i architekturą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘umywalka stawiana na blat’

Przyjmuje sie, ze miarodajnym przeplywem do obliczen jest przeplyw przy koncu odcinka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Firma CO Architekci kontynuuje renowację, renowację i modernizację czcigodnego Muzeum Historii Naturalnej w hrabstwie Los Angeles (NHM) z innowacyjną ekspansją i re-imaginacją północnego kampusu uczelni, którego początki sięgają lat dwudziestych.
30-milionowe elementy projektu obejmują przeprojektowaną elewację frontową z pomostem wejściowym, przyjazne dla pieszych tarasy i pomieszczenia ogólnodostępne, nowy dwupoziomowy parking oraz duży program krajobrazowy obejmujący 3,5 akrów odzyskanych terenów zielonych z zaprogramowanymi ogrodami i zewnętrzne środowiska edukacyjne.
Zewnętrzne przestrzenie ogrodowe powstają we współpracy z firmą Mia Lehrer + Associates zajmującą się projektowaniem krajobrazu.
Obecnie w budowie, North Campus ma zostać otwarty na lata 2011/2012 i jest nadzorowany przez kierownika projektu Cordell Corporation.
Więcej zdjęć i pełna informacja prasowa po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »