Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Analiza wyników badań w budynkach inwentarskich i prac analitycznych, a zwłaszcza dalsze rozeznanie zagadnienia, pozwoliło na opracowanie w 1969 roku Tymczasowych wytycznych wymiarowania termicznego budynków inwentarskich, które zostały opublikowane (Bisprol) i zalecone do stosowania w 1971 roku. W znacznym stopniu ułatwiony został proces liczenia dzięki przyjętej zasadzie, że zależnością podstawową jest wskaźnik WWT oraz wprowadzeniu nowej zależności pomocniczej WWT. Istotną zmian w uproszczeniu toku obliczeń uzyskano przez zdefiniowanie oraz wprowadzenie nowej wielkości, nazwanej ciepłem dysponowanym, oraz po opracowaniu tabel z wartościami jednostkowego ciepła dysponowanego. W rezultacie tych zmian w drugim etapie uzyskano znaczne zredukowanie obliczeń, gdyż wymiarowanie termiczne sprowadziło się właściwie tylko do określenia straty ciepła budynku inwentarskiego. Etap trzeci lata od 1970 d o 1973 roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wartości pionowego gradientu temperatury należy przyjmować: w budynkach dogrzewanych: – przy ogrzewaniu przez promieniowanie S= 0,33°e/m, – przy ogrzewaniu grzejnikami konwekcyjnymi S = 0,5°e/m, – przy ogrzewaniu powietrzem S = 0,75°e/m; 2) w budynkach samoogrzewalnych: – przy braku ogrzewania ciepłem od zwierząt S = 5°e/m. Dodatek dla do strat ciepła przez przenikanie należy przyjmować w zależności od liczby ścian zewnętrznych pomieszczenia. Obliczeniowa temperatura na zewnątrz pomieszczenia dla zwierząt te określa temperaturę powietrza zewnętrznego, powietrza wewnętrznego pomieszczeń przyległych i poddasza oraz temperaturę gruntu. Powierzchnie posadzki ułożonej na gruncie lub w zagłębieniu do 1 m dzieli się na dwie strefy i straty ciepła oblicza się oddzielnie dla każdej z nich. Strefę pierwszą stanowi pas gruntu o szerokości 1 m, przyległy do ścian zewnętrznych, przy czym obszary nakładania się pasów w narożach należy liczyć podwójnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

jeżeli dla budynków inwentarskich nie jesteśmy w stanie przewidzieć pełnego zasiedlenia z powodu różnych sytuacji losowych, zaleca się stosowanie do obliczeń termicznych obsady zmniejszonej o współczynnik korekcyjny. Dla tych przypadków obsada powinna być określona z następującego wzoru: z = a z1 DJPJ, gdzie: a – współczynnik korekcyjny wynikający z trudności jednoczesnego zasiedlenia budynków inwentarskich pełną obsadą lub zmniejszenia tej obsady przez użytkownika w okresie eksploatacji, z1 – projektowana przez technologów obsada zwierzęca (liczba ta uwzględnia poprzednie zalecenia a), b) i c) DJPJ. Wartości współczynników a dla budynków z bydłem są następujące: do 50 DJP a = 1,0, od 50 do 150 DJP a = 0,9 powyżej 150 DJP a = 0,8. W dużych budynkach dla bydła zasiedlanych sukcesywnie należy w okresie zimy dla niepełnej obsady zwierzęcej przewidzieć doprowadzenie brakujących strumieni ciepła Qz z agregatów lub instalacji ogrzewczych. Moż na również w tej sytuacji zwymiarować budynek bez potrzeby dodatkowego ogrzewania dla następujących obsad: – do 70% obsady w budynkach od 200 do 600 DJP a = 0,7, – do 50% obsady w budynkach powyżej 600 DJP a = 0,5. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Bardzo interesuje mnie relacja między architekturą a pogodą.
To dlatego na wietrzenie: Życie budynków w czasie przez Moshen Mostafavi ma specjalne miejsce na mojej półce z książkami.
Dlatego właśnie tak bardzo lubiłem Ariuma.
Arium to wynik pracowni prowadzonej przez Jürgena Mayera z Neeraj Bhatia na Wydziale Architektury, Krajobrazu i Projektowania Uniwersytetu w Toronto Johna H.
Danielsa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wraz ze wzrostem globalnej populacji, do 2030 r.
Nastąpi tak drastyczny niedobór ziemi, że nie będzie miejsca dla zmarłych.
w kilku zatłoczonych miastach.
Kolumbarium Tin Shuna Buta w Hongkongu jest reakcją na rosnącą populację i rosnący popyt na ziemię.
Projekt oferuje nową typologię, w której spoczynek jest zakotwiczony do portu, obecnie zaniedbany obszar, który może stać się zrewitalizowaną przestrzenią publiczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

MACA Estudio + Virai Arquitectos udostępnił nam swoją propozycję wielofunkcyjnej hali sportowej w Budapeszcie, dzielnicy XVI, która została wybrana finalistą w międzynarodowym konkursie.
Ich projekt ma być przejściem między krajobrazem miejskim a wiejskim krajobrazem rolniczym w pobliżu.
Poszukuje innowacyjnego, ale zintegrowanego obrazu w środowisku, z materiałami i kolorami, które przypominają park i drzewa w okolicy, jak martwe natury, które kopiują ton i wygląd otaczającej roślinności.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Zaha Hadid Architects Wpis nr 17 – Dzięki uprzejmości Japan Sport Council Tadao Ando i Japan Sport Council (JSC) ogłosili jedenastu finalistów, którzy wezmą udział w finałowej rundzie międzynarodowego konkursu na New National Stadium Japan.
Dzięki rekonstrukcji Stadion Narodowy ma nadzieję przyciągnąć światowej klasy wydarzenia z największą na świecie widownią i najlepszą na świecie gościnnością.
Nowy stadion jest już gotowy do organizacji Mistrzostw Świata w Rugby w 2019 roku i jest planowany na zawody w 2018 roku.
Tadao Ando opisuje: Naszym życzeniem jest zobaczyć stadion zaprojektowany przez kogoś, kto dzieli tę ziemię, z mądrością i technologią, która spogląda w przyszłość z naszej planety..
Finaliści po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Projekt 01 Metous Studio, młoda firma próbna złożona z 10 studentów studiów licencjackich z Cal Poly San Luis Obispo pracująca pod kierunkiem głównych partnerów Davida Lee i Anthony ego Stahla, zaprojektowała świeżą i dynamiczną wieżę mieszkalną dla miasta Mexio.
Po umieszczeniu ponad 30 międzynarodowych zgłoszeń, wieża Lee i Stahla została nagrodzona pierwszą nagrodą w Międzynarodowym konkursie wieżowców Mock Firms: Collegiate Division.
Ich podejście rekonfiguruje tradycyjną meksykańską ulicę jako wieżowiec na otwartym powietrzu, aby zapewnić nieograniczony potencjał dla nowego typu miejskiego środowiska.
.
Znaczenie wieży to żywa istota, która oddycha w mieście i jest prawdziwie określona przez meksykańską kulturę i ludzi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzynki rozsączające’

Analiza wyników badan w budynkach inwentarskich i prac analitycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Michael Moran.
Nie musisz na to długo patrzeć, zanim zdasz sobie sprawę, że jest to tak zmysłowy budynek jak Nowy Jork widział od bardzo dawna.
stwierdził zdobywca nagrody Pulitzera krytyk architektury Paul Goldberger z American Folk Art Museum.
Wykonane przez architektów Tod Williams i Billie Tsien w 2001 roku muzeum ma 40 stóp szerokości i 100 stóp długości i jest otoczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej z trzech stron.
Było to pierwsze nowe muzeum zbudowane w Nowym Jorku od ponad trzech dekad. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »