Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA PLASTYCZNOŚCI

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

1) schudzanie gliny plastycznej materiałami nieplastycznymi, do których zalicza- się piasek o średnim uziarnieniu, gliny chude, gliny piaszczyste, szamot, trociny, żużle paleniskowe, pyły dymnicowe itp., 2) dodawanie elektrolitów (np. wapna), 3) usuwanie wody chemicznie związanej przez nagrzewanie (dehydratacja).
SKURCZLIWOSC GLINY PODCZAS SUSZENIA Podczas suszenia zmniejszają się wymiary wyrobu wyprodukowanego z gliny, następuje tzw. skurcz powietrzny. Rozróżnia się skurcz liniowy i skurcz objętościowy. Skurcz liniowy tego samego wyrobu jest różny w kierunku długości, szerokości i grubości. Ze zwiększeniem wilgotności początkowej wyrobu wzrasta również wielkość skurczu. Gliny bardziej plastyczne mają zwykle większą skurczliwość niż gliny chude. Skurcz powietrzny zwiększa się ze wzrostem zawartości drobnych frakcji, szlamowanie powoduje zatem zwiększenie skurczu. Skurczliwość występuje w granicach od wilgotności początkowej do wilgotności krytycznej, różnej dla każdej gliny. Krytyczną nazywa się wilgotność, poniżej której skurczliwość albo zanika, albo wielkość jej jest całkiem nieznaczna. Skurczliwość gliny podczas suszenia można zmniejszyć przez dodanie domieszek schudzających, a także przez ogrzewanie gliny do temperatury 400-:-500°C. Chcąc określić wielkość skurczu liniowego, zarysowuje się na wilgotnym wyrobie w określonej odległości (najlepiej 100 mm) kreski. Po wysuszeniu próbki w temperaturze 100°c mierzy się odległość między kreskami. Od stopnia skurczliwości gliny zależy jej wrażliwość na susze- nie: im większa jest skurczliwość gliny, tym trudniej jest wysuszyć wyrób bez pojawienia się pęknięć i paczenia się. Istnieje jednak sporo wyjątków, kiedy wyroby z glin odznaczających się małą skurczliwością mogą być wrażliwe na suszenie, Wielkość skurczu liniowego różnych glin waha się od 2 do 12%. Zazwyczaj skurcz liniowy gliny używanej do wyrobu cegły i dachówki waha się w granicach od 6 do 10%. Przy większym skurczu należy stosować domieszki schudzające. [przypisy: mrówka busko zdrój, mrówka brzozów, przemków firany ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: mrówka brzozów mrówka busko zdrój przemków firany