Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy drewniane Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Z Holandii, USA, Chile, Nowej Zelandii i zdobytego przez Sou Fujimoto drewnianego domu w Japonii pochodzi trzecia oferta wcześniejszych drewnianych domów.
Sprawdź je wszystkie po przerwie! Final Wooden House / Sou Fujimoto Myślałem o stworzeniu ostatecznej drewnianej architektury.
Został stworzony przez bezmyślne układanie w stosy kwadratu o boku 350 mm.
Drewno jest niezwykle wszechstronne.
W zwykłej drewnianej architekturze drewno jest skutecznie różnicowane zgodnie z funkcjami w różnych miejscach, właśnie dlatego, że jest tak wszechstronne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy drewniane Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Na nowej wystawie The Page, której kuratorami są Karin Lanzoni i Rachelle W.
Chuang, jedna strona każdego z 33 artystów uczestniczących w projekcie.
książki są montowane na ścianie.
Strony są różne, ponieważ niektóre są zwięzłe i konceptualne ., niektóre.
Komentarz na temat kwestii formalnych ., niektóre. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy drewniane Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Gliny wstęgowe powstały z rozmycia przez wody bieżące moren lodowcowych i wtórne osadzenie porwanej zawiesiny w stosunkowo niewielkich odległościach. Gliny te nie zawierają kamieni, wiru .ani grubego piasku, czym różnią się od glin morenowych, i występują obficie na całym niżu polskim jak również w województwach północnych. Gliny morenowe składają się z produktów wietrzenia czołowych i dennych moren lodowcowych, zmieszanych zazwyczaj ze starym podłożem, po którym przesuwał się lodowiec. Gliny te nie posiadają wyraźnej struktury warstwowej i zawierają duże ilości głazów, żwiru, piasku i pyłu wapiennego. Występują one często w całej północnej części Polski, jak również w niektórych okolicach na południu (np. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy drewniane Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Wypalanie klinkieru w stanie zawiesiny w gazach. W przemyśle opracowana i stosowana jest obróbka cieplna materiałów rozdrobnionych w stanie zawieszenia w gazach. Zasada tego procesu technologicznego polega na przepuszczeniu przez warstwę zmielonego lub drobno granulowanego materiału gazów o odpowiedniej temperaturze z taką szybkością, aby cząstki materiału unosiły się w atmosferze gazów. Materiał w ten sposób napowietrzony zachowuje się jak wrząca ciecz, przelewa się przez rury. W czasie zawieszenia materiału w gorących gazach zachodzą odpowiednie reakcje chemiczne. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries