Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘strop smart cena’

PIASEK

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Piasek stosuje się jako materiał schudzający, gdy glina jest nadmiernie plastyczna i trzeba zmniejszyć skurczliwość, czyli polepszyć jej własności schnięcia . Piasek jest to sypka, ziarnista skala osadowa. Ziarna piasku mogą składać się z różnych minerałów. Zależnie od charakteru dominującego minerału dzieli się piaski na kwarcowe, skaleniowe, mikowe i inne. W zależności od sposobu powstawania piaski dzielą się na: 1) górskie i kopalne (ostrokrawędziowe z domieszkami ilastymi), 1) Według PN-53/B-06711 piasek ze względu na pochodzenie dzieli się na kopalny, rzeczny, jeziorny i morski. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

PIASEK

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

100-200 g gliny umieszcza się w wąskim naczyniu szklanym – zlewce lub cylindrze miarowym itp. Naczynie napełnia się wodą, rozrabia starannie glinę, rozgniatając wszystkie grudki. Po zbełtaniu zawiesiny glinianej pozwala się jej odstać. Początkowo osiada na dnie piasek gruby, potem drobny i dopiero po pewnym czasie lina. Następnie określa się ilość gliny, piasku grubego i drobnego, które łatwo jest odróżnić z wyglądu zewnętrznego.
WYDOBYWANIE I TRANSPORT SUROWCOW. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

PIASEK

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Do wydobywania gliny przy eksploatacji odkrywkowej stosuje się koparki łyżkowe. Przy podniesieniu ramienia łyżką koparka zgarnia czerpakiem zruszoną przy odstrzale skałę, a w przypadku skały o małej twardości skrawa i czerpie ją bezpośrednio łyżką. W celu lepszego wykonywania tych czynności zaopatruje się przednią krawędź łyżki w wymienne kły stalowe. Do urabiania gliny stosuje się koparki z silnikami spalinowymi, parowymi lub elektrycznymi. Na wąskim odcinku wydobywania gliny należy stosować ko- parki na podwoziu gąsienicowym, gdyż zużywają one mniej czasu na ,roboty przygotowawcze i są zwrotniejsze niż koparki na podwoziu szynowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

PIASEK

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Zgarniarki przewoźne (ciągnione) stosuje się w kopalniach przeważnie do robót odkrywkowych i wydobywania piasku z dostawą na krótką odległość. Zgarniarka JI06 ma pojemność skrzyni 4,2-5,0 m3 i jest dostosowana do holowania za pomocą ciągnika C-55. W zgarniarce jednoosiowej z regulacją tylną skrzynia ze ściankami przednią i tylną osadzona jest na kolach ogumionych pneumatykami. Gdy skrzynię opuszcza się w celu nabrania urobku, przednia ścianka otwiera się samoczynnie i zgarniarka przesuwając się do przodu ścina lemieszami umieszczonymi w przedniej części skrzyni warstwę gruntu o grubości 100-200 mm. Ścięty grunt przesuwa się równolegle do dna zgarniarki, unosząc się przy tylnej ściance i stopniowo wypełniając skrzynię. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries