Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘stan bud’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym przygotowanie zapasów gliny na okres zimowy w różnych obwodach klimatycznych i przy dowolnym rozmieszczeniu i typie kopalni jest ocie- plony magazyn gliniany. W magazynach na glinę konieczne jest zastosowanie mechanicznego ładowania i pobierania surowca za pomocą wciągów, przenośników, wyrzutników i koparek. Magazyny na glinę bywają różnego rodzaju, lecz dotychczas nie ustawiono, jaki typ magazynu. jest najlepszy. Jest to magazyn naziemny o przekroju zbliżonym do półkola, z mechanicznym załadowywaniem, lecz ręcznym pobieraniem gliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stan bud’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

W Polsce zasilacze okrągłe typu 9627 są powszechnie stosowane do regularnego i równomiernego zasilania masą ceramiczną dalszych maszyn przeróbczych oraz do częściowego rozdrabniania i wymieszania gliny. Są one napędzane za pomocą pasa od pędni. Charakterystyka techniczna tej maszyny jest następująca: Średnica zbiornika 1500 mm Liczba obrotów silnika 980 obr/min Wysokość 800 mm Ciężar maszyny 3565. kg Wydajność 15 m/godz Długość całkowita ,3340 mm Liczba obrotów mieszaka 6 obr/min Szerokość 2170 mm Moc silnika 7 kW Wysokość 1670 mm W zasilaczu oprócz dozowania, mieszania i rozdrabniania odbywa się jeszcze nawilżanie gliny, gdyż surowiec dostarczany bezpośrednio z kopalni odznacza się stosunkowo niskim stopniem nawilżenia, uniemożliwiającym formowanie. Dla dostatecznego nawilżenia gliny należy doprowadzić do niej odpowiednią ilość wody, W tym celu obok zasilacza lub nad nim po- winien być zainstalowany rurociąg wodny z zaworem umożliwiającym regulowanie dopływu wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stan bud’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Zasilacze, podajniki i urządzenia dozujące stosuje się w przemyśle ceramicznym do dozowania poszczególnych składników masy według przyjętej receptury, jak również do równomiernego doprowadzania surowca przy wstępnej przeróbce materiałów. Do doprowadzania materiałów w kawałkach najczęściej stosuje się podajniki płytowe, taśmowe i wibracyjne, ił materiałów rozdrobnionych – zasilacze skrzyniowie, talerzowe i, łopatkowe (bębnowe). Niżej zostały przytoczone dane dotyczące zasilaczy i dozowników, stosowanych przy produkcji cegły, dachówki i pustaków.
ZASILACZ SKRZYNIOWY Zasilacz skrzyniowy jest to metalowa prostokątna skrzynia, której dno stanowi przenośnik płytowy. Przy otworze wylotowym obraca się wał z bijakami, które, rozbijają bryły i częściowo przemieszają masę. Zasilacz skrzyniowy znajduje zastosowanie przy produkcji cegły, pustaków i dachówki i służy do nieustannego doprowadzania gliny do maszyn przeróbczych oraz dozowania domieszek schudzających (piasek, zmielony złom, trociny, zmielone paliwo). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stan bud’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Zasilacz łopatkowy składa się z płaszcza walcowego z lejem załadowczym i wyładowczym oraz z obracającego się wewnątrz płaszcza wału z zamocowanymi na nim łopatkami. Zasilacze łopatkowe stosuje się do dozowania drobnoziarnistego lub sproszkowanego materiału, przechowywanego w zasobnikach, komorach pyłowych i silosach. W suszarniach zasilacz spełnia także funkcję zamknięcia przy odprowadzaniu pyłu z komór spalinowych i pyłowych oraz z cyklonów uniemożliwiających zasysanie powietrza z zewnątrz. Lej zasypowy zasilacza połączony jest z zasobnikiem za pomocą kołnierzy. We wnętrzu płaszcza zasilacza obraca się wał z zamocowanymi na nim staliwnymi łopatkami lub bęben sitowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries