Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Malowanie Faveli

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Jeroen Koolhas i Dre Urhahn to dwaj artyści z Holandii, którzy rozpoczęli współpracę w 2005 roku.
W 2006 roku zaczęli opracowywać koncepcję tworzenia interwencji artystycznych opartych na społeczności w Brazylii.
Ich wysiłki przyniosły dwa malowidła, które zostały namalowane w Vila Cruzeiro, najbardziej osławionym slumsie Rio, we współpracy z lokalną młodzieżą.
Po ukończeniu obu murali rozpoczęli trzeci etap projektu, O Morro .
Pierwszym pomysłem projektu Malowanie Faveli było zawsze pomalowanie całej faveli na zboczu wzgórza w centrum Rio, widocznej dla wszystkich mieszkańców i gości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Malowanie Faveli

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym przygotowanie zapasów gliny na okres zimowy w różnych obwodach klimatycznych i przy dowolnym rozmieszczeniu i typie kopalni jest ocie- plony magazyn gliniany. W magazynach na glinę konieczne jest zastosowanie mechanicznego ładowania i pobierania surowca za pomocą wciągów, przenośników, wyrzutników i koparek. Magazyny na glinę bywają różnego rodzaju, lecz dotychczas nie ustawiono, jaki typ magazynu. jest najlepszy. Jest to magazyn naziemny o przekroju zbliżonym do półkola, z mechanicznym załadowywaniem, lecz ręcznym pobieraniem gliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Malowanie Faveli

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

W Polsce zasilacze okrągłe typu 9627 są powszechnie stosowane do regularnego i równomiernego zasilania masą ceramiczną dalszych maszyn przeróbczych oraz do częściowego rozdrabniania i wymieszania gliny. Są one napędzane za pomocą pasa od pędni. Charakterystyka techniczna tej maszyny jest następująca: Średnica zbiornika 1500 mm Liczba obrotów silnika 980 obr/min Wysokość 800 mm Ciężar maszyny 3565. kg Wydajność 15 m/godz Długość całkowita ,3340 mm Liczba obrotów mieszaka 6 obr/min Szerokość 2170 mm Moc silnika 7 kW Wysokość 1670 mm W zasilaczu oprócz dozowania, mieszania i rozdrabniania odbywa się jeszcze nawilżanie gliny, gdyż surowiec dostarczany bezpośrednio z kopalni odznacza się stosunkowo niskim stopniem nawilżenia, uniemożliwiającym formowanie. Dla dostatecznego nawilżenia gliny należy doprowadzić do niej odpowiednią ilość wody, W tym celu obok zasilacza lub nad nim po- winien być zainstalowany rurociąg wodny z zaworem umożliwiającym regulowanie dopływu wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Malowanie Faveli

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Zasilacze, podajniki i urządzenia dozujące stosuje się w przemyśle ceramicznym do dozowania poszczególnych składników masy według przyjętej receptury, jak również do równomiernego doprowadzania surowca przy wstępnej przeróbce materiałów. Do doprowadzania materiałów w kawałkach najczęściej stosuje się podajniki płytowe, taśmowe i wibracyjne, ił materiałów rozdrobnionych – zasilacze skrzyniowie, talerzowe i, łopatkowe (bębnowe). Niżej zostały przytoczone dane dotyczące zasilaczy i dozowników, stosowanych przy produkcji cegły, dachówki i pustaków.
ZASILACZ SKRZYNIOWY Zasilacz skrzyniowy jest to metalowa prostokątna skrzynia, której dno stanowi przenośnik płytowy. Przy otworze wylotowym obraca się wał z bijakami, które, rozbijają bryły i częściowo przemieszają masę. Zasilacz skrzyniowy znajduje zastosowanie przy produkcji cegły, pustaków i dachówki i służy do nieustannego doprowadzania gliny do maszyn przeróbczych oraz dozowania domieszek schudzających (piasek, zmielony złom, trociny, zmielone paliwo). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries