Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym przygotowanie zapasów gliny na okres zimowy w różnych obwodach klimatycznych i przy dowolnym rozmieszczeniu i typie kopalni jest ocie- plony magazyn gliniany. W magazynach na glinę konieczne jest zastosowanie mechanicznego ładowania i pobierania surowca za pomocą wciągów, przenośników, wyrzutników i koparek. Magazyny na glinę bywają różnego rodzaju, lecz dotychczas nie ustawiono, jaki typ magazynu. jest najlepszy. Jest to magazyn naziemny o przekroju zbliżonym do półkola, z mechanicznym załadowywaniem, lecz ręcznym pobieraniem gliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W Polsce zasilacze okrągłe typu 9627 są powszechnie stosowane do regularnego i równomiernego zasilania masą ceramiczną dalszych maszyn przeróbczych oraz do częściowego rozdrabniania i wymieszania gliny. Są one napędzane za pomocą pasa od pędni. Charakterystyka techniczna tej maszyny jest następująca: Średnica zbiornika 1500 mm Liczba obrotów silnika 980 obr/min Wysokość 800 mm Ciężar maszyny 3565. kg Wydajność 15 m/godz Długość całkowita ,3340 mm Liczba obrotów mieszaka 6 obr/min Szerokość 2170 mm Moc silnika 7 kW Wysokość 1670 mm W zasilaczu oprócz dozowania, mieszania i rozdrabniania odbywa się jeszcze nawilżanie gliny, gdyż surowiec dostarczany bezpośrednio z kopalni odznacza się stosunkowo niskim stopniem nawilżenia, uniemożliwiającym formowanie. Dla dostatecznego nawilżenia gliny należy doprowadzić do niej odpowiednią ilość wody, W tym celu obok zasilacza lub nad nim po- winien być zainstalowany rurociąg wodny z zaworem umożliwiającym regulowanie dopływu wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zasilacze, podajniki i urządzenia dozujące stosuje się w przemyśle ceramicznym do dozowania poszczególnych składników masy według przyjętej receptury, jak również do równomiernego doprowadzania surowca przy wstępnej przeróbce materiałów. Do doprowadzania materiałów w kawałkach najczęściej stosuje się podajniki płytowe, taśmowe i wibracyjne, ił materiałów rozdrobnionych – zasilacze skrzyniowie, talerzowe i, łopatkowe (bębnowe). Niżej zostały przytoczone dane dotyczące zasilaczy i dozowników, stosowanych przy produkcji cegły, dachówki i pustaków.
ZASILACZ SKRZYNIOWY Zasilacz skrzyniowy jest to metalowa prostokątna skrzynia, której dno stanowi przenośnik płytowy. Przy otworze wylotowym obraca się wał z bijakami, które, rozbijają bryły i częściowo przemieszają masę. Zasilacz skrzyniowy znajduje zastosowanie przy produkcji cegły, pustaków i dachówki i służy do nieustannego doprowadzania gliny do maszyn przeróbczych oraz dozowania domieszek schudzających (piasek, zmielony złom, trociny, zmielone paliwo). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zasilacz łopatkowy składa się z płaszcza walcowego z lejem załadowczym i wyładowczym oraz z obracającego się wewnątrz płaszcza wału z zamocowanymi na nim łopatkami. Zasilacze łopatkowe stosuje się do dozowania drobnoziarnistego lub sproszkowanego materiału, przechowywanego w zasobnikach, komorach pyłowych i silosach. W suszarniach zasilacz spełnia także funkcję zamknięcia przy odprowadzaniu pyłu z komór spalinowych i pyłowych oraz z cyklonów uniemożliwiających zasysanie powietrza z zewnątrz. Lej zasypowy zasilacza połączony jest z zasobnikiem za pomocą kołnierzy. We wnętrzu płaszcza zasilacza obraca się wał z zamocowanymi na nim staliwnymi łopatkami lub bęben sitowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do rozdrabniania i mielenia twardych surowców mineralnych i odpadów produkcyjnych (złom cegły i dachówki), a także żużli i paliwa stosuje się następujące maszyny krusząco-mielące: 1) kruszarki szczękowe, 2) gniotowniki, 3) walce zębate, 4) walce gładkie, 5) walce do przemiału grubego (eliminacyjne), 6) walce kombinowane, 7) kruszarki młotkowe i młyny, 8) dezyntegratory.
KRUSZARKI SZCZĘKOWE Kruszarki szczękowe stosuje się w przemyśle ceramicznym do rozdrabniania wapienia, szamotu oraz złomu cegły i dachówki. Przeważnie stosuje się kruszarki o prostym ruchu szczęki. Kruszarki o złożonym ruchu szczęki dają materiał o większej za- wartości drobnych frakcji. Kruszarka szczękowa o prostym ruchu szczęki składa się z ramy jednolitej lub spawanej, w której zaklinowana jest płyta żeberkowa. Druga płyta żeberkowa waha się dokoła osi wprawiana w ten ruch za pomocą wału mimośrodowego, korbowodu i płyt rozporowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wibracyjny zasilacz korytowy o działaniu zwrotno-posuwistym jest to maszyna składająca się z koryta ustawionego lub zawieszonego na sprężynach i zespolonego z elektromagnetycznym wibratorem, w którym jedno uzwojenie zasilane jest prądem stałym, a drugie – prądem zmiennym. Zasilacz wibracyjny służy do dozowania różnych materiałów (szczególnie ściernych) w kawałkach nie przekraczających 50- 100 mm (zależnie od wymiarów zasilacza) i doprowadzania ich do dalszych maszyn przeróbczych. u wag a. Wydajność zasilacza jest mniej więcej proporcjonalna do wysokości warstwy materiału, szerokości koryta i wielkości amplitudy drgań. 10 200 20 1100 300 350 10 300 30 1600 350 350 20. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Gniotowniki używane są w przemyśle ceramicznym do rozdrabniania i mielenia suchych materiałów, a przy produkcji cegły i dachówki – przeważnie do rozgniatania wilgotnej gliny po dodaniu uprzednio zmielonych materiałów schudzających. Duże maszyny z kołami miażdżącym o średnicy od 1,2 do 1,8 m. mogą rozdrobnić i zemleć żużel, złom cegły i dachówki, szamot, miał węglowy oraz inne materiały o wielkości brył 100-:-150 mm na ziarna 2-:-3 milimetrowe o dużej zawartości pyłu. Przy zamkniętym cyklu (z separatorem powietrznym) gniotowniki, podobnie jak młyny rolkowe, mogą dawać drobno zmielony materiał o wymaganej wielkości ziaren. Jednakże wydajność jednostkowa gniotowników na 1 t ciężaru maszyny jest mniejsza od wydajności innych młynów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Na podstawie koloru gliny, jej plastyczności oraz ilości domieszek i piasku, można wydać wstępną ocenę jakości gliny i jej przydatności do. produkcji wyrobów.
KOLOR GLINY Domieszki związków żelaza nadają glinie rozne odcienie (od żółtego do brunatnego) i powodują, że staje się ona łatwo topliwa. Czasami duża zawartość domieszek organicznych powoduje za- barwienie gliny na ciemny, szary lub niebieskawy kolor. W tym wypadku nie można bez uprzedniego wyżarzania ustalić stopnia zanieczyszczenia gliny i koloru czerepu wyrobu. Po wyżarzeniu łatwo topliwa glina żelazista daje czerwony czerep o różnorodnych odcieniach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Schemat takiego reaktora wyjaśniający jego działanie . Jest to jeden z typów reaktora używanego do wypalania wapna w przemyśle amerykańskim. Reaktor ten ma kształt szybu wyłożonego materiałem ogniotrwałym. Jest on podzielony rusztami z materiału ogniotrwałego na trzy komory. Komora górna przeznaczona jest do suszenia i wstępnego podgrzewania materiału, środkowa – do wypalania, dolna – do ochładzania wypalonego materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka chełmża’

MAGAZYNY NA GLINĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Prędkości przepływu w kanałach betonowych powinny zawierać się w granicach 0,6-3,0 m/sek, w kamionkowych do 5 misek (najkorzystniejsza: 1,2 misek). Zwiększenie prędkości ponad 3,0 względnie 5,0. misek z uwagi na niszczenie przewodów piaskiem niesionym przez ścieki nie jest pożądane. W kanałach burzowych (burzowcach) dla krótkotrwałego zazwyczaj przepływu maksymalnego prędkość dopuszczalna wynosi do 6 misek. Dla przekrojów jajowych przyjmuje się h: 0,67 całkowitej wysokości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries