Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘konstrukcje szklane’

Architektura 21szego wieku : Storyboard / Tim Durfee

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Na nowej wystawie The Page, której kuratorami są Karin Lanzoni i Rachelle W.
Chuang, jedna strona każdego z 33 artystów uczestniczących w projekcie.
książki są montowane na ścianie.
Strony są różne, ponieważ niektóre są zwięzłe i konceptualne ., niektóre.
Komentarz na temat kwestii formalnych ., niektóre. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘konstrukcje szklane’

Architektura 21szego wieku : Storyboard / Tim Durfee

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

AIA Los Angeles właśnie ogłosiło finalistów konkursu 2010 Design Awards.
Teraz twoja kolej, aby zagłosować na zwycięzcę! Głosowanie kończy się 21 czerwca o godzinie 12 (PST), a zwycięzcy Jury i People s Choice Awards zostaną ogłoszeni w piątek 25 czerwca.
Sprawdź pełną listę nominowanych restauracji po przerwie.
A nominowani są.
KATEGORIA RESTAURACJI Char No. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘konstrukcje szklane’

Architektura 21szego wieku : Storyboard / Tim Durfee

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego. Alkany (K20 ,i Na20) są stałym składnikiem klinkieru cementowego. Pochodzą one z zanieczyszczeń surowców i z popiołu paliwa użytego do wypalenia. Zawartość alkanów w klinkierze cementowym nie przekracza przeważnie l %, przy czym związków potasowych jest znacznie więcej niż sodowych, W procesie wypalania klinkieru portlandzkiego w wysokiej temperaturze część związków potasowych w postaci siarczanu potasowego ulatnia się i uchodząc z ,gazami wylotowymi z pieca, osiada wraz z pyłem w komorze pyłowej. Reszta związków potasu reaguje z powstałym krzemianem dwu-wapniowym, tworząc potrójny związek o wzorze K20• 23CaQ . Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘konstrukcje szklane’

Architektura 21szego wieku : Storyboard / Tim Durfee

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Otrzymywanie tlenku glinowego w produkcji klinkieru portlandzkiego. Jako surowca do tego rodzaju produkcji używa się gliny o możliwie wysokiej zawartości A1203. Glinę tę miesza się z wapieniem w takim stosunku, żeby mieszanina po wypaleniu w piecu obrotowym lub szybowym składała się z ,glinianu wapniowego i krzemianu dwu-wapniowego. Krzemian dwu-wapniowy po opuszczeniu pieca przechodzi z odmiany f. w odmianę y z równoczesnym znacznym zwiększeniem objętości, otrzymany więc produkt wypalania rozsypuje się. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries